Dây đai MAM-5P Habasit

Liên hệ: 0905.667.696

Phú Định hiện là một trong những đại lý của Băng Tải Habasit tại thị trường Việt Nam.

  • MAM-5P Habasit
  • S18/20 Habasit
  • CT18/30E Habasit

Call Now