Dây đai S-18/20 Habasit, Dây đai xanh vàng S-18/20, Power Transmission Belts S-18/20

Liên hệ: 0905.667.696

Phú Định là đại lý băng tải Habasit, dây đai Habasit tại thị trường Việt Nam.

Một số sản phẩm dây phổ biến tại Việt Nam:

  • Dây đai HAM-5P
  • Dây đai MAM-5P
  • Dây đai S-18/20
  • Dây đai TC-20/25 EF

Call Now