Dây đai truyền động Habasit

Showing 1–12 of 34 results

Dây đai truyền động Habasit được thiết kế riêng để phù hợp nhu cầu các ứng dụng và thiết kế máy. Dây đai của Habasit chia thành 3 dòng dây truyền động với lớp vật liệu chịu lực khác nhau sử dụng cho các kiểu chuyển động: dây đai đầu máy, dây đai tiếp tuyến, dây đai truyền động Roller, dây đai truyền động 2 mặt.

Ba dòng dây truyền động với lớp vật liệu chịu lực của Habasit như sau:

– Dây đai truyền động lớp chịu lực Polyester
– Dây đai truyền động lớp chịu lực Polyamide
– Dây đai truyền động lớp chịu lực Aramide

Liên hệ: 0905.667.696

Dây đai truyền động Habasit

Dây đai Habasit HAT-8P – Processing Belts HAT-8P

Liên hệ: 0905.667.696

Dây đai truyền động Habasit

Dây đai Habasit HAL-12E – Processing Belts HAL-12E

Liên hệ: 0905.667.696

Dây đai truyền động Habasit

Dây đai Habasit MAT-02H – Machine Tapes MAT-02H

Liên hệ: 0905.667.696

Dây đai truyền động Habasit

Dây đai Habasit F-2 – Machine Tapes F-2

Liên hệ: 0905.667.696

Dây đai truyền động Habasit

Dây đai Habasit F-0 – Machine Tapes F-0

Liên hệ: 0905.667.696
Liên hệ: 0905.667.696
Liên hệ: 0905.667.696
Liên hệ: 0905.667.696
Liên hệ: 0905.667.696

Call Now